Strane

Ban lista

# Ime Vrsta bana Datum bana Poena Ups Hpu Prec.
1  AID Banovani 24. sep 2017. 15:11 1.818 1,50 42% 18%
2  Сипачёс Banovani 24. maj 2017. 19:12 1.029 0,60 67% 0%
3  x buNNy x Banovani 9. apr 2017. 14:49 2.593 0,94 53% 37%
4  Minotaurusz12 Banovani 6. jan 2017. 20:41 1.003 0,75 0% 22%
5  rekvi Banovani 5. jul 2016. 22:21 3.688 6,90 61% 37%
6  TorToleT Banovani 22. feb 2016. 08:27 6.297 4,46 57% 46%
7  Dmitriy_Golovanovsky Banovani 14. maj 2015. 22:49 996 - 0% 0%
8  RangePlaysBG Banovani 17. mar 2015. 19:24 1.002 0,40 0% 19%
9  PsYcHoPaT K1LLeR Banovani 7. mar 2015. 17:44 1.000 - 0% 0%