Pitanja

Odgovori

1. Kako se računaju poeni?

Svaki novi igrač ima 1000 poena. Svaki put kad ubiješ nekog, dobijaš određeni broj poena u zavisnosti od: a) žrtvinog ranka po poenima, i b) upotrebljenog oružja Kad ubiješ drugog igrača sa više poena nego što sam imaš, dobijaš više poena nego kad ubiješ drugog igrača koji ima manje poena od tebe. Stoga, ubistvo novog ili lošije plasiranog igrača ne donosi onoliko poena koliko ubistvo provplasiranog na ranku. I, ako ubiješ nekog nožem, dobijaš više poena nego kad ubiješ nekog npr. puškom.

Kad te ubiju, gubiš odredjeni broj poena, što opet zavisi od ranka onog ko te je ubio i oružja kojim te je ubio (izgubićeš manje poena kad te puškom ubije prvi na ranku, nego kad te nožem ubije loše plasiran igrač. Zbog svega ovoga, penjanje na ranku je relativno lako, ali je teško ostati na vrhu.

Konkretno, formule za poene su:

Poeni ubice = Poeni ubice + (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Poeni žrtve = Poeni žrtve – (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Pored toga, dodeljuju se i dodatni poeni za postizanje zadataka u igri:

Akcije igrača Akcija igrač-igrač Timska akcija Sveukupna akcija Akcija Nagrade igrača Timske nagrade Rank
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Counter-Strike: Global Offensive
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Counter-Strike: Global Offensive
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 Counter-Strike: Global Offensive
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 Counter-Strike: Global Offensive
Ne Da Ne Ne Domination +5 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb -2 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne GunGame Leader +1 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne GunGame Level Down -2 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne GunGame Level Up +1 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne GunGame Won +25 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Headshot +1 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 Counter-Strike: Global Offensive
Ne Da Ne Ne Kill Assist +1 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Most Valuable Player +1 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Plant the Bomb +10 Terrorist +2 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 Counter-Strike: Global Offensive
Ne Da Ne Ne Revenge +5 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 Counter-Strike: Global Offensive
Ne Ne Da Ne Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Touch a Hostage 0 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Ultra Kill (8 kills) +7 Counter-Strike: Global Offensive
Da Ne Ne Ne Unstoppable (11 kills) +10 Counter-Strike: Global Offensive
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Counter-Strike: Source
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne Become the VIP +1 Counter-Strike: Source
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 Counter-Strike: Source
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 Counter-Strike: Source
Ne Da Ne Ne Domination +5 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb -2 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne Headshot +1 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 Counter-Strike: Source
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 Counter-Strike: Source

2. Šta su koeficijenti oružja?

Koeficijent oružja se koristi da se odredi koliko poena ćeš dobiti ili izgubiti kad ubiješ nekog, ili kad drugi igrač ubije tebe. Veći koeficijent znači da se dobija više poena kad se ubije tim oružjem (i više poena se gubi kad budeš ubijen tim oružjem). Koeficijent se kreće od 0.00 do 2.00

Oružje Ime Koeficijent Rank
AK47 AK-47 1,00 Counter-Strike: Global Offensive
AUG AUG 1,00 Counter-Strike: Global Offensive
AWP AWP 1,00 Counter-Strike: Global Offensive
BAYONET Bayonet 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
CZ75A CZ75A 1,30 Counter-Strike: Global Offensive
DECOY Decoy Grenade 5,00 Counter-Strike: Global Offensive
DEAGLE Desert Eagle 1,20 Counter-Strike: Global Offensive
ELITE Dual Berettas 1,40 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
FAMAS FAMAS 1,00 Counter-Strike: Global Offensive
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 Counter-Strike: Global Offensive
INFERNO Flames 1,50 Counter-Strike: Global Offensive
FLASHBANG Flashbang Grenade 5,00 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
G3SG1 G3SG1 0,80 Counter-Strike: Global Offensive
GALILAR Galil AR 1,10 Counter-Strike: Global Offensive
GLOCK Glock-18 1,40 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFEGG Gold Knife 5,00 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
INCGRENADE Incendiary Grenade 5,00 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE Knife 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
M249 M249 1,00 Counter-Strike: Global Offensive
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 Counter-Strike: Global Offensive
M4A1 M4A4 1,00 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
MAC10 MAC-10 1,50 Counter-Strike: Global Offensive
MAG7 MAG-7 1,30 Counter-Strike: Global Offensive
MOLOTOV Molotov 5,00 Counter-Strike: Global Offensive
MP5SD MP5-SD 1,20 Counter-Strike: Global Offensive
MP7 MP7 1,30 Counter-Strike: Global Offensive
MP9 MP9 1,40 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
NEGEV Negev 1,00 Counter-Strike: Global Offensive
NOVA Nova 1,30 Counter-Strike: Global Offensive
HKP2000 P2000 1,40 Counter-Strike: Global Offensive
P250 P250 1,50 Counter-Strike: Global Offensive
P90 P90 1,20 Counter-Strike: Global Offensive
BIZON PP-Bizon 1,30 Counter-Strike: Global Offensive
REVOLVER R8 Revolver 1,00 Counter-Strike: Global Offensive
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 Counter-Strike: Global Offensive
SCAR20 SCAR-20 0,80 Counter-Strike: Global Offensive
SG556 SG 553 1,00 Counter-Strike: Global Offensive
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 Counter-Strike: Global Offensive
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5,00 Counter-Strike: Global Offensive
SSG08 SSG 08 1,10 Counter-Strike: Global Offensive

3. Kako da izmenim moj profil i postavim pravo ime, e-mail adresu, moj sajt i ICQ?

Opcije u profilu igrača se mogu configurisati korišćenjem odgovarajućih gameme_set komandi u chat-u dok si na serveru. Da upotrebiš komandu, pritisni taster za chat (“y” po default-u) i unesi komandu.

Format: y(say):/gameme_set opcija tekst

Opcije u upotrebi su:

 • Pravo ime: realname
  Namešta tvoje pravo ime u profilu
  Primer: /gameme_set realname Marko Markovic

 • Email: email
  Namešta tvoj e-mail u profilu.
  Primer: /gameme_set email markomarkovic@hotmail.com

 • Tvoj sajt: homepage
  Namešta da se vidi tvoj sajt u profilu.
  Primer: /gameme_set homepage http://www.markoimasvojsajt.com

 • ICQ: icq
  Namešta da se vidi tvoj ICQ broju profilu.
  Primer: /gameme_set icq 123456789

Napomena: Ovo nisu standardne Half-Life komande, i može se desiti da vam prijavi grešku.

4. Moj rank je ponižavajući. Kako da se ne vidi?

Kucaj u chat (say) /gameme_hideranking dok si na serveru. Ovo uključuje i isključuje tvoje ime na listi igrača.

Napomena: tvoja statistika se i dalje vodi, i može se videti strana sa tvojim detaljima. Za ovo je potrebno pronaći igrača kroz Search opciju.